• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Bà Nguyễn Thị Sơn
Phó Hiệu trưởng 2 Bà Nguyễn Thị Sơn
Ngày tháng năm sinh 02/12/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0979783426
Email nguyenthisonmn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách Chuyên môn Nhà trẻ, công tác bán trú