• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
 • Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988678483
  • Email:
   kimoanhhbt@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng 1
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bà Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979783426
  • Email:
   nguyenthisonmn@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng 2
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bà Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914796568
  • Email:
   huongmamnonvinh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: